Yritysvastuu

Työntekijöidemme turvallisuudesta ja ympäristöstämme huolehtiminen ovat toimintamme tärkeimmät kulmakivet ja edellytykset menestyksellemme. Toimimalla vastuullisesti niin työntekijöiden, asiakkaidemme kuin muiden sidosryhmien kanssa luomme perustan kannattavalle liiketoiminnalle ja edistämme meitä ympäröivän yhteisön hyvinvointia. Kauttuan ruukin alueen paperinvalmistuksen historia on jo yli 100-vuotinen. Haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa, että ruukin alue säilyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Avainlukuja

  • Liikevaihto: yli 100 milj.  Liikevaihdostamme valtaosa menee vientiin.
  • Sertifioidun puun osuus: 100 %
  • Henkilöstö: 200 työntekijää
  • Työllistämiemme kesätyöntekijöiden määrä vuonna 2020: 30 henkilöä.

Ympäristö

  • Ekologinen teknologia. Lämpötulostus on menetelmänä ekologinen. Laitteet ovat pienikokoisia ja luotettavia, ja ne kuluttavat suhteellisen vähän energiaa. Lämpötulostus tuottaa muita tekniikoita vähemmän jätettä.
  • Alhaiset jätemäärät ja päästöt. Jujo Thermal pyrkii aktiivisesti vähentämään jätteiden ja päästöjen määrää. Tehtaalla on jätteenlajitteluohjelma sekä jätevedenpuhdistuslaitos.
  • Toimitusten ekologisuus. Jujo Thermal suosii ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi junien ja rahtilaivojen käyttämistä kuljettamiseen aina kun mahdollista.
  • Uusiutuva energia. Pyrimme jatkuvasti vähentämään energian kulutusta ja edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Suurin osa kuluttamastamme lämpöenergiasta tuotetaan kierrätysmateriaaleista.

Osana yhteisöä

Paperiteollisuus on ollut osa Kauttuan historiaa yli 100 vuotta. Haluamme kantaa oman vastuumme historian jatkumisesta.  Suurin osa henkilöstöstämme asuu yrityksemme kotipaikkakunnalla Kauttualla, joten tästäkin syystä avoin ja läpinäkyvä viestintä sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on meille tärkeää. Olemme järjestäneet esimerkiksi avoimien ovien päiviä, joissa vieraat pääsevät tutustumaan toimintaamme. Olemme myös mukana JOKI-ohjelmassa, joka on Eurajoen ja Köyliönjoen suojeluun keskittyvä rahasto. Ohjelman toteuttajana toimii Pyhäjärvi-instituutti.

Sertifikaatit

Meille on myönnetty FSC- ja PEFC-sertifikaatit. Tuotteisiimme käytetty sellu on peruskloorivapaata (ECF). Meille on myönnetty myös laatu-, ympäristö-, työterveys- sekä työturvallisuussertifikaatit (ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001)

ISO 45001:2018 Inspecta sertifikaatti 5448-06

ISO 14001:2015 Inspecta sertifikaatti 5447-07

ISO 9001:2015 Inspecta sertifikaatti 5446-07

ISO 22000:2018 Inspecta sertifikaatti 12116-01FI

PEFC-sertifikaatti

FSC ®  sertifikaatti: Lisenssi numero FSC-C012566, sertikaatti numero INS-COC-100009

ISEGA sertifikaatti

Eco Vadis

Olemme saaneet korkeimman luokituksen vastuullisuustutkimuksessa, jonka toteuttaja on Eco Vadis. Eco Vadis arvioi yritysten tekemää vastuullisuustyötä globaaleissa toimitusketjuissa ja sitä, miten yritys on onnistunut integroimaan vastuullisuuden osaksi liiketoimintaa ja toimintatapoja. Vastuullisuutta arvioidaan tutkimalla miten yritys hallinnoi sen taloudellisia, sosiaalisia sekä ympäristöllisiä vaikutuksia sekä suhteita sidosryhmiinsä kuten työntekijöihin, viranomaisiin ja asiakkaisiin.

Eco Vadis kotisivuille