Toimintapolitiikka

Jujo Thermal, Nippon Paper Groupin jäsenenä, pyrkii tuomaan lisäarvoa niin yhteiskunnalle kuin kaikille toiminnan sidosryhmille valmistamalla ja myymällä korkealaatuisia lämpöherkkiä ja ei-lämpöherkkiä päällystettyjä erikoispapereita. Missiomme on kantaa yhteiskuntavastuuta liiketoiminnallamme, aikaansaada lisäarvoa
asiakkaillemme, luoda sosiaalista hyvinvointia työntekijöille ja tehdä taloudellista voittoa
sekä jakaa se takaisin yhteiskunnalle.

Toimintamme perustana ovat yhteiset arvomme, joita ovat avoimuus, luotettavuus,
rehellisyys, oikeudenmukaisuus sekä kunnioitus yksilöä ja ympäristöä kohtaan.
Uskomme jatkuvaan kehittymiseen ja tiimityöhön. Kaikenlaiseen häirintään ja
kiusaamiseen vallitsee meillä nollatoleranssi ja turvallisuus- ja ympäristöasiat ovat
etusíjalla.

Toimimme lakien, sääntöjen, velvoitteiden, lupien ja sopimusten mukaisesti
Toimintaamme ohjaa myös eettiset sääntömme.
Kehitämme jatkuvasti toimintaamme tuottaaksemme asiakkaille lisäarvoa,
suojellaksemme ympäristöä saastumiselta ja taataksemme työntekijöille turvallinen
työpaikka soveltamalla edistyksellistä tietotaitoa ja tekniikkaa ja toimimalla ISO 9001-,
ISO 14001- ja OHSAS 18001-standardeihin perustuvan johtamisjärjestelmän mukaisesti.
Noudatamme sellun hankinnassa FSC- ja PEFC- standardien mukaisia puun alkuperän
hallinnan periaatteita. Edistämme työntekijöiden osallistumista päätöksentekoon ja
panostamme työntekijöiden koulutukseen.

Jujo Thermalin johto on asettanut yritykselle turvallisuus-, ympäristö-, laatu-, tuotanto-,
myynti- ja taloudelliset tavoitteet. Johdon katselmuksissa varmistetaan toimintapolitiikan
ajanmukaisuus, tavoitteiden toteutuminen ja päätetään muutostarpeista.
Jokainen työntekijämme tunnistaa vastuunsa ja oman työnsä merkityksen sekä on
sitoutunut noudattamaan toimintapolitiikkaamme.

Kauttualla 8.5.2018

Toimitusjohtaja
Toshihiro Sawamura