Strategia ja arvot

Strategia

Arvot

  • Avoimuus
  • Kunnioitus
  • Oikeudenmukaisuus
  • Haastaminen

Tavoitteet

  • Osaaminen ja johtaminen
  • Turvallisuus ja ympäristö
  • Kannattavuus
  • Jatkuva parantaminen
  • Asiakas- ja loppukäyttäjäymmärrys