Strategia ja arvot

Toimintaamme ohjaavat tavoitteet

  • Turvallisuus
  • Ympäristöystävällisyys
  • Kannattava kasvu.

Toimintamme perustana olevat arvot

  • Avoimuus
  • Luotettavuus
  • Rehellisyys
  • Oikeudenmukaisuus
  • Kunnioitus yksilöä, ympäristöä ja yhteiskuntaa kohtaan.