Ura Jujolla

Onnistutaan yhdessä

Kestävä kehitys on meille tärkeää ja haluamme henkilöstömme jakavan kanssamme arvomme ja tavoitteemme.

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan kehitys- ja johtamisohjelmien avulla. Ohjelmat tarjoavat henkilöstöllemme mahdollisuuden tulla huippuammattilaisiksi johtavassa erikoispaperiyrityksessä. Tavoitteenamme on olla maailman innovatiivisin yritys alallamme. Tämä voidaan saavuttaa vain sitoutuneiden, avointen ja osaavien ihmisten avulla. Jatkuva toiminnan kehittäminen ja parantaminen ovat keinomme menestyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Olemme sitoutuneet toimimaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja toimimme näiden periaatteiden mukaan joka tilanteessa työnteosta liikesuhteisiin. Emme syrji yksilöä sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, poliittisen tai sukupuolisen suuntautumisen, iän, siviilisäädyn tai vamman perusteella missään tilanteessa, esimerkiksi rekrytoinnissa, palkkauksessa tai urakehityksessä.

Töihin meille


Uratarinat

RATKAISUKESKEISYYS VIE PITKÄLLE MYYNTITYÖSSÄ

Jujo myy erikoispapereita maailmanlaajuisesti, ja myyntimme toimii Kauttualla samoissa tiloissa kuin paperitehtaamme. Myyntitiimimme koostuu myyntipäälliköistä ja markkinahoitajista. Jokaisella myyntipäälliköllä on vastuullaan omat markkina-alueensa ja asiakkuutensa. Markku Kukkonen on yksi myyntipäälliköistämme. Lue lisää. 

TSUNAMIN JÄLKIMAININGEISTA SUOMEN METSIIN

Jokainen urapolku on yksilöllinen. Harvoin sattuu kohdalle niin erityislaatuista tarinaa kuin mitä  myyntijohtajallamme Shun Katolla on kerrottavanaan. Shun vastaa Jujolla myynnin kehityksestä yhdessä myyntiosaston kanssa. “Komennukseni Jujolla on ensimmäinen ulkomaankomennukseni”,  Shun kertoo. Lue lisää

KESÄTÖISSÄ PAPERITEHTAALLA

Jujo työllistää vuosittain kymmeniä kesätyöntekijöitä paperituotantoon. Kesätyöntekijät ovat meille tärkeä resurssi, koska he mahdollistavat tuotannon vakituisten vuorotyöntekijöiden lomat. Tuotannon kesätyöntekijöiden tehtävät liittyvät pääosin pituusleikkurin ja päällystyskoneen käsittelyyn sekä paperirullien pakkaamiseen. Panostamme erityisen paljon kesätyöntekijöiden kouluttamiseen ja kesätöiden aloitusta edeltääkin huolellinen perehdytys. Lue lisää

 

TUOTEKEHITYS VALOKEILASSA

Olemme valmistaneet lämpöherkkiä ja päällystettyjä papereita jo vuosikymmeniä. Aivan yhtä pitkään on myös tuotekehitys ollut kiinteä osa toimintaamme. Toimitiloissamme Kauttualla sijaitsevat niin tuotanto, tuotekehitys, laadunvalvonta kuin myyntikin. Tuotekehitysosastomme pitää sisällään osaavia asiantuntijoita ja kymmeniä vuosia kokemusta; seuraavaksi esittelemme sitä yli 40 vuoden edestä! Lue lisää

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ TOTEUTTAMASSA

Kestävään kehitykseen tähtäävät toimenpiteet voidaan Jujolla jakaa kolmeen osa-alueeseen:  turvallisuus, ympäristö ja ympäröivä yhteisö. Työntekijöidemme turvallisuuden takaaminen ja ympäristöstä huolehtiminen ovat olemassaolomme ehto.Seuraavaksi annamme puheenvuoron kahdelle työntekijöistämme, jotka ovat työssään päivittäin tekemisissä ympäristöön ja turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Lue lisää