Ura Jujolla

Onnistutaan yhdessä

Kestävä kehitys on meille tärkeää ja haluamme henkilöstömme jakavan kanssamme arvomme ja tavoitteemme.

Kannustamme henkilöstöämme kehittämään osaamistaan kehitys- ja johtamisohjelmien avulla. Ohjelmat tarjoavat henkilöstöllemme mahdollisuuden tulla huippuammattilaisiksi johtavassa erikoispaperiyrityksessä. Tavoitteenamme on olla maailman innovatiivisin yritys alallamme. Tämä voidaan saavuttaa vain sitoutuneiden, avointen ja osaavien ihmisten avulla. Jatkuva toiminnan kehittäminen ja parantaminen ovat keinomme menestyä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Olemme sitoutuneet toimimaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti ja toimimme näiden periaatteiden mukaan joka tilanteessa työnteosta liikesuhteisiin. Emme syrji yksilöä sukupuolen, rodun, etnisen alkuperän, uskonnon, poliittisen tai sukupuolisen suuntautumisen, iän, siviilisäädyn tai vamman perusteella missään tilanteessa, esimerkiksi rekrytoinnissa, palkkauksessa tai urakehityksessä.

Töihin meille