Yritysvastuu

Työntekijöidemme turvallisuudesta ja ympäristöstämme huolehtiminen ovat toimintamme tärkeimmät kulmakivet ja edellytykset menestyksellemme. Toimimalla vastuullisesti niin työntekijöiden, asiakkaidemme kuin muiden sidosryhmien kanssa luomme perustan kannattavalle liiketoiminnalle ja edistämme meitä ympäröivän yhteisön hyvinvointia. Kauttuan ruukin alueen paperinvalmistuksen historia on jo yli 100-vuotinen. Haluamme omalta osaltamme olla mukana varmistamassa, että ruukin alue säilyy elinvoimaisena myös tulevaisuudessa.

Avainlukuja

  • Liikevaihto: 100 milj. (vuonna 2016). Viennin osuus liikevaihdosta 95 %.
  • Tuotantokapasiteetti: 77 000 tonnia paperia (vuonna 2017)
  • Sertifioidun puun osuus: 100 %
  • Tuotantojätteen kierrätys ja uudelleenkäyttö:
  • Henkilöstö: 200 työntekijää (vuonna 2016)
  • Työllistämiemme kesätyöntekijöiden määrä vuonna 2017: 50 henkilöä.

Ympäristö

  • Ekologinen teknologia. Lämpötulostus on menetelmänä ekologinen. Laitteet ovat pienikokoisia ja luotettavia, ja ne kuluttavat suhteellisen vähän energiaa. Lämpötulostus tuottaa muita tekniikoita vähemmän jätettä.
  • Alhaiset jätemäärät ja päästöt. Jujo Thermal pyrkii aktiivisesti vähentämään jätteiden ja päästöjen määrää. Tehtaalla on jätteenlajitteluohjelma sekä jätevedenpuhdistuslaitos.
  • Toimitusten ekologisuus. Jujo Thermal suosii ympäristöystävällisiä kuljetusmuotoja. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi junien ja rahtilaivojen käyttämistä kuljettamiseen aina kun mahdollista.
  • Uusiutuva energia. Pyrimme jatkuvasti vähentämään energian kulutusta ja edistämään uusiutuvan energian käyttöä. Suurin osa kuluttamastamme lämpöenergiasta tuotetaan kierrätysmateriaaleista.

Osana yhteisöä

Paperiteollisuus on ollut osa Kauttuan historiaa yli 100 vuotta. Haluamme kantaa oman vastuumme historian jatkumisesta.  Suurin osa henkilöstöstämme asuu yrityksemme kotipaikkakunnalla Kauttualla, joten tästäkin syystä avoin ja läpinäkyvä viestintä sekä yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa on meille tärkeää. Olemme järjestäneet esimerkiksi avoimien ovien päiviä, joissa vieraat pääsevät tutustumaan toimintaamme. Olemme myös mukana JOKI-ohjelmassa, joka on Eurajoen ja Köyliönjoen suojeluun keskittyvä rahasto. Ohjelman toteuttajana toimii Pyhäjärvi-instituutti.

Sertifikaatit

Meille on myönnetty FSC- ja PEFC-sertifikaatit. Tuotteisiimme käytetty sellu on peruskloorivapaata (ECF). Meille on myönnetty myös laatu-, ympäristö-, työterveys- sekä työturvallisuussertifikaatit (ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001)

OHSAS-18001_5448-04 en

ISO-14001_5447-04 en

ISO-9001_5446-04 en

PEFC-sertifikaatti